Terapia Miofunkcjonalna realnie wpływa na wzrost twarzoczaszki pacjentów!

Tzw. „longface”, czyli podłużna twarz nie jest genetycznie uwarunkowana. Na przedstawionym poniżej zestawieniu obrazu RTG naszego pacjenta widać jak zmieniło się napięcie mięśni twarzy.

Zdjęcie po stronie lewej:
– NIEBIESKA STRZAŁKA obrazuje duże napięcie warg przy zamkniętych ustach, co jest charakterystyczne dla dzieci oddychających przewlekle przez usta;
– ZIELONA STRZAŁKA obrazuje napięcie mięśnia bródkowego, który działa nieprawidłowo u dzieci z przetrwałym, niemowlęcym typem przełykania.

Zdjęcie po stronie prawej:
– NIEBIESKA STRZAŁKA- rozluźniony mięsień okrężny ust, widoczny brak napięcia w obrębie warg;
– ZIELONA STRZAŁKA- widoczne rozluźnienie mięśnia bródkowego.

 

Terapia oddechowa wg. BUTEJKO wpływa pozytywnie na zanik tkanki chłonnej migdałka gardłowego. Pacjent był operowany 4 lata przed wykonaniem pierwszego RTG, ale w wyniku utrzymującego się oddychania przez usta, tkanka chłonna migdałka była ciągle obecna. Po 2 latach terapii oddechowej oraz przestrzeganiu zalecenia spania z zaklejonymi ustami doszło do przywrócenia prawidłowej anatomii nosogardła pacjenta.

CZERWONA STRZAŁKA:
Zdjęcie po stronie prawej: widoczna nierówna powierzchnia nosogardzieli, rysuje się migdałek gardłowy, zwężone drogi oddechowe.
Zdjęcie po stronie lewej: widoczne szerokie drogi oddechowe.

DLATEGO DZIECKO ODDYCHAJĄCE WYŁĄCZNIE PRZEZ NOS JEST ZDROWSZE.
ZAKLEJANIE UST NA NOC NIE JEST SZKODLIWE, JEST ZABIEGIEM LECZNICZYM.

Dlatego dziecko oddychające wyłącznie przez nos jest zdrowsze.

Zaklejanie ust na noc nie jest szkodliwe, jest zabiegiem leczniczym.