Witamy w Klinice Języka

Centrum Terapii Miofunkcjonalnej działa w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. Nasza działalność skupia się na wspieraniu prawidłowego rozwoju mowy poprzez pobudzanie doprzedniego wzrostu twarzoczaszki.

Współpraca zespołu specjalistów daje szansę na holistyczne podejście do prawidłowego rozwoju dziecka. Każdy pacjent zostaje objęty opieką logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów oraz dietetyka – wspierają nas również zewnętrznie lekarz stomatolog oraz osteopata.

Taka opieka ma na celu rehabilitację języka, polegającą na ustabilizowaniu położenia spoczynkowego języka na podniebieniu, ustaleniu prawidłowego przełykania, oddychania, właściwego odżywiania i prawidłowej postawy ciała.

Pierwsza wizyta

Wywiad sięgający przebiegu ciąży oraz pierwszych dni życia dziecka, sposobu karmienia i rozszerzania diety, a także nawyków żywieniowych, dostarcza wielu cennych informacji, dlatego prosimy o przygotowanie się na tego typu pytania podczas pierwszej wizyty. Prosimy także o dostarczenie Książeczki Zdrowia Dziecka oraz innej dokumentacji, związanej z dotychczasowym leczeniem.

Podczas pierwszego spotkania z pacjentem przeprowadzamy rozmowę, co umożliwia obserwację dziecka - postawy, mowy spontanicznej oraz procesu przełykania. Część wizyty bywa zarejestrowana na filmie lub zdjęciach  w celu monitorowania przebiegu terapii. Dziecko zostaje…

Czytaj więcej

Terapia

W zależności od typu zaburzeń stwierdzonych u dziecka, początek terapii może wyglądać różnie u różnych pacjentów.
Terapia miofunkcjonalna - ćwiczenia wg protokołu Kittel; ma na celu przywrócenie prawidłowej równowagi pomiędzy mięśniówką twarzy i języka, a także reedukację prawidłowego żucia i połykania
Terapia oddechowa - ćwiczenia wg Butejko; ma na celu przestawienie dziecka na oddychanie przez nos i utrwalenie tego nawyku, aby stał się automatyzmem
Zmiana żywienia dziecka z diety miękkiej na twardą - wsparcie dietetyka, porady żywieniowe
Terapia osteopatyczna i fizjoterapia - przywrócenie prawidłowego…

Czytaj więcej

Wizyty kontrolne

Po zakończeniu terapii zapraszamy na wizyty kontrolne 2 razy w roku, które pozwolą nam na wdrożenie ewentualnych działań w związku z rozwojem dziecka.

Czytaj więcej