Witamy w Klinice Języka

Centrum Terapii Miofunkcjonalnej działa w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. Nasza działalność skupia się na wspieraniu prawidłowego rozwoju mowy poprzez pobudzanie doprzedniego wzrostu twarzoczaszki.

Współpraca zespołu specjalistów daje szansę na holistyczne podejście do prawidłowego rozwoju dziecka. Każdy pacjent zostaje objęty opieką logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów oraz dietetyka – wspierają nas również zewnętrznie lekarz stomatolog oraz osteopata.

Taka opieka ma na celu rehabilitację języka, polegającą na ustabilizowaniu położenia spoczynkowego języka na podniebieniu, ustaleniu prawidłowego przełykania, oddychania, właściwego odżywiania i prawidłowej postawy ciała.

Plan wizyt

PIERWSZA WIZYTA (FAZA KWALIFIKACYJNA)
Czas trwania: 1 miesiąc

Terapię zaczynamy od konsultacji w CTM w Chrzanowie, podczas której będzie miała miejsce ocena rozwoju dziecka przez specjalistów zespołu terapeutycznego: neurologopedę, fizjoterapeutę i dietetyka. Przeprowadzony jest wywiad dotyczący rozwoju dziecka i jego nawyków żywieniowych. Obserwowana jest również postawa dziecka, a także prawidłowy rozwój stóp.
Badamy przełykanie, tor oddechowy, pozycję spoczynkową języka i sposób przeżuwania pokarmów. Pacjent wraz z Rodzicem zostanie zaznajomiony z ćwiczeniami postawy…

Czytaj więcej

Terapia

W zależności od typu zaburzeń stwierdzonych u dziecka, początek terapii może wyglądać różnie u różnych pacjentów.
Terapia miofunkcjonalna - ćwiczenia wg protokołu Kittel; ma na celu przywrócenie prawidłowej równowagi pomiędzy mięśniówką twarzy i języka, a także reedukację prawidłowego żucia i połykania
Terapia oddechowa - ćwiczenia wg Butejko; ma na celu przestawienie dziecka na oddychanie przez nos i utrwalenie tego nawyku, aby stał się automatyzmem
Zmiana żywienia dziecka z diety miękkiej na twardą - wsparcie dietetyka, porady żywieniowe
Terapia osteopatyczna i fizjoterapia - przywrócenie prawidłowego…

Czytaj więcej

Wizyty kontrolne

Po zakończeniu terapii zapraszamy na wizyty kontrolne 2 razy w roku, które pozwolą nam na wdrożenie ewentualnych działań w związku z rozwojem dziecka.

Czytaj więcej