Centrum Terapii Miofunkcjonalnej

Plan wizyt

Plan wizyt

PIERWSZA WIZYTA (FAZA KWALIFIKACYJNA)
Czas trwania: 1 miesiąc

Terapię zaczynamy od konsultacji w CTM w Chrzanowie, podczas której będzie miała miejsce ocena rozwoju dziecka przez specjalistów zespołu terapeutycznego: neurologopedę, fizjoterapeutę i dietetyka. Przeprowadzony jest wywiad dotyczący rozwoju dziecka i jego nawyków żywieniowych. Obserwowana jest również postawa dziecka, a także prawidłowy rozwój stóp.
Badamy przełykanie, tor oddechowy, pozycję spoczynkową języka i sposób przeżuwania pokarmów. Pacjent wraz z Rodzicem zostanie zaznajomiony z ćwiczeniami postawy i pozycji języka (GOP-ex), które będzie wykonywał przez 30 dni, przysyłając codziennie krótki filmik, będący potwierdzeniem motywacji pacjenta i opiekunów do podjęcia dalszego, kilkuletniego leczenia. W tym momencie kluczowa będzie stała współpraca opiekuna z terapeutą CTM.

Gdy zajdzie taka potrzeba specjalista z zespołu CTM może skierować dziecko na dodatkową terapię.
Do kolejnej fazy przejdą TYLKO te dzieci, które spełniły warunki fazy kwalifikacyjnej. Na zakończenie wizyty, Rodzic otrzymuje informację o planowanym przebiegu terapii, o konieczności współpracy z Prywatną Praktyką Stomatologiczną dr n.med. Justyną Witalińską- Łabuzek.

FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Czas trwania: 1 miesiąc

Podczas tej fazy nastąpi wykonanie wycisków, fotografii wewnątrz- i zewnątrz- ustnych wraz z zamówieniem aparatu BB1 – wszystkie te czynności odbywać się będą w Prywatnej Praktyce

Stomatologicznej dr n.med. Justyny Witalińskiej- Łabuzek w Jaworznie. Pacjenci będą również konsultowani w CTM, gdzie fizjoterapeuta, neurologopeda i dietetyk będzie oceniał postęp w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń i jeśli to możliwe dokona kwalifikacji Pacjenta do kolejnego etapu protokołu GOPEX – w dalszym ciągu wymagane będzie codzienne przesyłanie filmików do CTM.

FAZA ORTOPEDYCZNA (ROZBUDOWY)
Czas trwania: 3 miesiące

W trakcie wizyty w gabinecie stomatologicznym dr Justyny Witalińskiej- Łabuzek w Jaworznie oddany będzie aparat Bioblok 1, który będzie musiał być noszony 24h/dobę, a zdejmowany wyłącznie do czyszczenia zębów i wyłącznie pod kontrolą rodzica. Wizyty w gabinecie będą odbywały się co 2 tygodnie i będą polegały na aktywacji (doginaniu) metalowych klamer oraz łuków przez Panią Doktor.
Po założeniu aparatu BB1 na wizyty osteopatyczne będzie należało zgłaszać się do CTM w Chrzanowie raz w miesiącu, kontynuując jednocześnie ćwiczenia wg protokołu GOPEX. W tej fazie filmiki będzie należało przesyłać raz w tygodniu.

FAZA LOGOPEDYCZNA
Czas trwania: 3 miesiące

Podczas wizyty u Pani Doktor w Jaworznie dziecko otrzyma kolejny aparat – Bioblok 2, który również będzie należało nosić całą dobę. Zadaniem tego aparatu będzie utrzymanie efektu leczenia uzyskanego w trakcie poprzedniego etapu. Na wizyty neurologopedyczne do CTM do Chrzanowa będzie należało zgłaszać się raz w miesiącu,  kontynuując zaleconą wcześniej terapię GOP-ex. W tej fazie do codziennych ćwiczeń przed snem wdrożony zostanie również trening języka przy użyciu Up-locker.

FAZA TRENINGOWA
Czas trwania:  3 miesiące

Podczas wizyty w u Pani Doktor w Jaworznie oddany zostanie kolejny aparat treningowy – Bioblok 3. Początkowo aparat będzie noszony kilka minut na godzinę, a w miarę wzmocnienia mięśni żucia czas będzie wydłużany do 22 godzin na dobę.
Częstość wizyt kontrolnych w CTM w Chrzanowie będzie ustalana indywidualnie przez terapeutów i będzie zależała od rodzaju i głębokości zaburzeń napięcia mięśniowego u dziecka. Kontynuowany będzie trening języka za pomocą Up-lockera w trakcie codziennych ćwiczeń przed snem oraz inne pozostałe zalecone terapie.

FAZA RETENCYJNA
Czas trwania: 3 do 12 miesięcy

W tej fazie rodzic będzie przeprowadzał codzienną kontrolę postawy języka (GOP-ex), a także prowadzony będzie w dalszym ciągu trening języka za pomocą Up-lockera.

Po zakończeniu ostatniej fazy leczenia, aż do osiągnięcia pełnego rozwoju dziecka, raz w roku przeprowadzana będzie kontrola (lekarz, neurologopeda, fizjoterapeuta, dietetyk). W przypadku pogorszenia kondycji fizycznej dziecka, czego konsekwencją będą zaburzenia w obrębie układu mięśni żucia, terapeuta może zalecić dodatkowe ćwiczenia.